Điện thoại tư vấn miễn phí : 088.982.9628 * 0904.82.83.81

Công ty cổ phần dược phẩm PQA

Địa chỉ: Thửa 99, đường 10, khu Đồng Quàn, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.